Publication
Title
Christian De Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus : de pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis / Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij [Brussel]; Centre d'études et de documentation guerre et sociétés contemporaines [Bruxelles] - Brussel, 1996 - 2011
Publication
Brussel : 2001
ISSN
1370-7876 [print]
2295-385X [online]
Volume/pages
9 (2001) , p. 310-313
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference