Publication
Title
Van cultuurproduct naar produktcultuur : de beiaard als cultuurintegrerende factor bij Vlaamse katholieken, 1918-1958
Author
Language
Dutch
Source (book)
De beiaard : een politieke geschiedenis. - Leuven, 2009
Publication
Leuven : Universitaire Pers , 2009
ISBN
978-90-5867-753-2
Volume/pages
p. 127-144
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference