Publication
Title
Een spel van centrifugale en centripetale krachten : het neothomisme in de kunst- en cultuurkritiek van de vroege Gerard Walschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gerard Walschap: regionalist of Europeeër? (1922-1940). - Antwerpen, 2007
Source (series)
Literatuur in veelvoud. - Leuven, 1999; 17
Publication
Antwerpen : Garant , 2006
ISBN
978-90-441-2017-2
Volume/pages
p. 21-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 01.04.2011
Last edited 12.10.2020