Publication
Title
Tien op tien voor talenten!
Author
Language
Dutch
Source (book)
Van vipbaby tot veelzijdige inventieve peuter : meervoudige talentenontwikkeling in de voorschoolse en buitenschoolse opvang en eerste kleuterklas / Neetens, A. [edit.]
Publication
S.l. : 2010
ISBN
978-1-84920-554-2
Volume/pages
p. 7-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference