Publication
Title
De geschiedenis van ostranenie
Author
Language
English
Source (book)
Peilingen: teksten over proza, poëzie en podiumkunsten, ter nagedachtenis van Dina Hellemans / Dries, Van den, Luk. - Brussel, 1999
Publication
Brussel : VUBPress, 1999
ISBN
90-5487-216-0
Volume/pages
p. 187-218
IR - Boek naar hoofdstuk
Ongegronde lichamen en blauwe bloemen in het land van theater en techniek: Walter Benjamins kunstwerk-essay en de aura / Vanhoutte, Kurt. - Brussel, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.04.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference