Publication
Title
Pneumokokkenvaccinatie van rusthuisbewoners
Author
Abstract
Deze RCT toont aan dat pneumokokkenvaccinatie van hoogbejaarde rusthuisbewoners (gemiddelde leeftijd 85 jaar) bovenop een jaarlijkse influenzavaccinatie het aantal pneumonieën en de sterfte door pneumokokkenpneumonie doet dalen. Of deze daling ook de levenskwaliteit verhoogt, is echter onduidelijk. Er is geen bewijs van effect bij jongere rusthuisbewoners en bij thuiswonende bejaarden.
Language
Dutch
Source (journal)
Minerva : evidence-based medicine voor de eerste lijn. - Merelbeke, 2002, currens
Publication
Merelbeke : 2010
ISSN
1378-9767 [print]
2030-3645 [online]
Volume/pages
(2010.10.26)
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
E-info
Record
Identification
Creation 06.04.2011
Last edited 16.02.2017
To cite this reference