Publication
Title
De kennisgeving van de rechterlijke beslissing als bestanddeel van het misdrijf niet-afgifte van kinderen, noot onder Antwerpen 7 september 2009
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74:27(2010-2011), p. 1139-1140
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference