Publication
Title
Nieuwe wielen, oude sporen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuwe wiskrant : tijdschrift voor Nederlands wiskunde onderwijs. - Utrecht, 1981 - 2013
Publication
Utrecht : 2010
ISSN
0928-7167
Volume/pages
29 :4 (2010) , p. 43-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference