Publication
Title
Gemeenschap in paniek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Topic : tweemaandelijks tijdschrift van de diensten op het Theologisch en Pastoraal Centrum, bisdom Antwerpen. - Antwerpen, 2003 - 2012
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1379-9487
Volume/pages
8 :4 (2011) , p. 3-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference