Publication
Title
Tabak als medicijn in West-Europa (16e-18e eeuw) : voor- en nadelen van het medicinaal gebruik van tabak door de ogen van tijdgenoten, met als 'case' een Engels vroeg achttiende-eeuws traktaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Geschiedenis der geneeskunde. - Hoogland
Publication
Hoogland : 2008
ISSN
0929-6824
Volume/pages
12 :2 (2008) , p. 107-114
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference