Publication
Title
De vanzelfsprekendheid van professionele standaarden voor leraren : empirische analyse naar de maakbaarheid van het leraarprofiel
Author
Language
Dutch
Source (book)
VELON/VELOV- Congress, Noordwijkerhout, March 14-15th 2011
Publication
2011
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference