Publication
Title
Zorgen voor gezondheid in Vlaanderen : ontwikkelingen, stand van zaken, dilemma's
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale staat van Vlaanderen 2009 / Vanderleyden, Lieve [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering , 2009
ISBN
9789018179106
Volume/pages
p. 155-198
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference