Publication
Title
Het eerste arrest van het Hof van Justitie inzake Gemeenschapsmodellen : belang en gevolgen voor de Benelux (noot onder H.v.J., 2 juli 2009, zaak C-32/08)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
L'ingénieur-conseil : revue de droit intellectuel. - Bruxelles, 1935 - 2002
Publication
Bruxelles : Vander Haeghen, 2009
ISSN
0035-1083
Volume/pages
3(2009), p. 498-509
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.04.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference