Publication
Title
Belangenafweging bij een schorsingsverzoek en modulering van vernietigingsarresten door het Grondwettelijk Hof : een verhaal van rechtszekerheid (noot onder GwH 29 juli 2010, nr. 97/2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
30(2010-2011), p. 1253-1257
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 13.04.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference