Title
Belangenafweging bij een schorsingsverzoek en modulering van vernietigingsarresten door het Grondwettelijk Hof : een verhaal van rechtszekerheid (noot onder GwH 29 juli 2010, nr. 97/2010)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2010-2011) :30 , p. 1253-1257
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:307122
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle