Publication
Title
De oprichters, bestuurders- en notariële aansprakelijkheid bij ongeldige inbreng (art. 35, 2° en 4° Venn. W.)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1782-3463
Volume/pages
57(1993/1994), p. 946-953
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference