Publication
Title
Het effect van opleidingsniveau op tempo en quantum van rangspecifieke vruchtbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Dag van de Historische Demografie, Universiteit Gent, 4 december 2008 / Putte, van de [edit.]
Publication
Leuven : Leuven Universitaire Pers , 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identifier
Creation 18.04.2011
Last edited 12.10.2020