Publication
Title
'Van de eerste naar de tweede demografische transitie: een interpretatie van de geografische continuïteit van demografische vernieuwing in België, Frankrijk en Zwitserland', Studiedag 'Demografische gevolgen van onze veranderende waardepatronen', 18 april 2002, Vlaamse Vereniging voor Demografie
Author
Language
Dutch
Publication
2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identifier
Creation 18.04.2011
Last edited 12.10.2020