Publication
Title
Vooronderzoek naar de mogelijkheden om kortlopende opleidingsprogramma's ten behoeve van ontwikkelingsspecialisten in te richten
Author
Language
Dutch
Source (series)
CDS Working Paper
Publication
Antwerpen : UFSIA-Centre for Development Studies , 1991
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference