Title
De onoverwinnelijke rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artificiële incriminaties
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
56(1992/1993) , p. 1288-1296
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)