Publication
Title
De onoverwinnelijke rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artificiële incriminaties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
56 (1992/1993) , p. 1288-1296
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021