Publication
Title
Ontwikkelingssamenwerking en aanpassing aan klimaatverandering : aanbevelingen voor de Vlaamse samenwerking met partnerlanden
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Buitenlands Beleid, 2010
ISBN
978-94-90083-15-1
Volume/pages
89 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.04.2011
Last edited 12.09.2014
To cite this reference