Publication
Title
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan : baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu : eindverslag onderzoek 2008-2009
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference