Publication
Title
Landgebruik en silica fluxen deur Middel van de Schelde stroomgebied : eindverslag
Author
Language
Dutch
Source (series)
LUSI ; 1/01/2007-31/12/2009
Studie uitgevoerd in het kader van het Federaal Wetenschapsbeleid
Publication
S.l. : 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.04.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference