Publication
Title
Typologie : referentie conditie en indeling van de Belgische kustwateren (REFCOAST) deel 2 : global change, ecosytems en biodiversiteit : eindverslag
Author
Language
Dutch
Publication
S.l. : 2010
Note
Studie uitgevoerd in het kader van wetenschappelijke ondersteuning voor een beleid inzake duurzame ontwikkeling ( PODO II)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference