Publication
Title
Opmaak en uitwerking van een ecologisch landschapsmodel als modelmatig beheersinstrument voor de ecologische infrastructuur in de Antwerpse Haven : eindrapport
Author
Language
Dutch
Source (series)
Overeenkomst ; LNE/NTMB/07.01
Publication
S.l. : 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.04.2011
Last edited 15.07.2021
To cite this reference