Publication
Title
GGPS Wave 1 Survey Instruments : Aanpassingen en correcties naar aanleiding van de pilootstudie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Generations & gender panel study (GGPS). Pilootstudie Golf 1, juni-juli 2007, evaluatierapport / Neels, K. [edit.]
Publication
Brussel : Statistics Belgium , 2007
Volume/pages
p. 174-233
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.04.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference