Publication
Title
Pieter Paul Rubens als diplomatiek debutant : het verhaal van een ambitieus politiek agent in de vroege zeventiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geschiedenis. - Groningen, 1920, currens
Publication
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2010
ISSN
0040-7518 [print]
2352-1163 [online]
Volume/pages
123:1(2010), p. 20-33
ISI
000277089900002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 28.04.2011
Last edited 03.09.2017
To cite this reference