Publication
Title
Diplomatie in tijden van democratisering : de historiografie over de Belgische diplomaten en hun cultuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mededelingenblad / Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis; Association belge d'histoire contemporaine. - Brussel, 1977 - 2015
Publication
Brussel : 2010
ISSN
0772-3814
Volume/pages
32 :3 (2010) , p. 33-36
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.04.2011
Last edited 25.05.2022
To cite this reference