Publication
Title
Toepassingsgebied van de wet 27 maart 1995
Author
Language
Dutch
Source (book)
De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie : een juridische benadering. - Gent, 1996
Publication
Gent : Mys en Breesch , 1996
ISBN
90-5462-189-3
Volume/pages
p. 11-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 29.04.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference