Publication
Title
Enige bemerkingen bij Searies theorie over intentionaliteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gehelen en fragmenten : de vele gezichten van de filosofie: acta van de 14e filosofiedag te Leuven. - Leuven, 1993
Publication
Leuven : Universitaire Pers Leuven , 1993
ISBN
90-6186-567-0
Volume/pages
p. 95-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 04.05.2011
Last edited 12.10.2020