Publication
Title
Cultureel erfgoed in conflict -en postconflictsituaties : plunderingen en illegale handel in cultuurgoederen
Author
Language
Dutch
Source (series)
IPIS-dossier ; 144
Publication
Antwerpen : IPIS , 2004
Volume/pages
68 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identifier
Creation 05.05.2011
Last edited 12.10.2020