Publication
Title
Is verkeersveiligheid te duur? Rechtsvergelijkende en rechtseconomische bedenkingen bij de nieuwe Belgische vergoedingsregel voor voetgangers en fietsers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1782-3463
Volume/pages
58(1994/1995), p. 1313-1324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference