Publication
Title
Hadewijch
Author
Language
Dutch
Source (book)
Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland. - Utrecht, 2011
Publication
Utrecht : Stichting Gooi en Zicht, 2011
ISBN
978-90-304-1143-7
Volume/pages
p. 18-21
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.05.2011
Last edited 19.07.2013
To cite this reference