Title
Woord vooraf
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
conferenceObject
Publication
Antwerpen :Maklu, [*]
Source (book)
Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Antwerps Juristencongres [1994] [edit.]
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle