Title
Het Hof van cassatie over 'parasitaire mededinging' en 'aanhaking' : scherpstelling of genadeschot? (noot onder Cass. 29 mei 2009)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2010-2011) , p. 1562-1566
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:307323
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle