Title
Twee aspecten van de door artikel 1730 B.W. geregelde plaatsbeschrijving van het verhuurde goed : bepaling van dwingend recht en vertrekpunt van de termijn om een plaatsbeschrijving te vragen (noot onder vonnis van Vredegerecht Sint-Niklaas van 9 januari 1989)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1989-90) , p. 785-787
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)