Publication
Title
Twee aspecten van de door artikel 1730 B.W. geregelde plaatsbeschrijving van het verhuurde goed : bepaling van dwingend recht en vertrekpunt van de termijn om een plaatsbeschrijving te vragen (noot onder vonnis van Vredegerecht Sint-Niklaas van 9 januari 1989)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1989
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1989-90) , p. 785-787
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022