Publication
Title
De nieuwe Pachtwet : de exploitatie van het gepachte goed : de onderpacht en de pachtoverdracht : het overlijden van de verpachter of van de pachter
Author
Language
Dutch
Source (book)
De nieuwe Pachtwet / Gotzen, R. [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen , 1989
Volume/pages
p. 47-78
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 12.10.2020