Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van magistraten voor de fouten begaan in de uitoefening van hun ambt, en de aansprakelijkheid van de staat voor deze foutenDe civielrechtelijke aansprakelijkheid van magistraten voor de fouten begaan in de uitoefening van hun ambt, en de aansprakelijkheid van de staat voor deze fouten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Bulletin van de Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten
Volume/pages
(1989), p. 10-31
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)