Publication
Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van magistraten voor de fouten begaan in de uitoefening van hun ambt, en de aansprakelijkheid van de staat voor deze fouten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bulletin van de Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten
Publication
1989
Volume/pages
(1989) , p. 10-31
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 12.10.2020