Title
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van magistraten voor de fouten begaan in de uitoefening van hun ambt, en de aansprakelijkheid van de staat voor deze fouten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Bulletin van de Belgische Afdeling van de Internationale Unie van Magistraten
Volume/pages
(1989) , p. 10-31
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)