Title
De tegenwerpelijkheid van een hernieuwde handelshuur bij de vervreemding van het verhuurde goed (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 11 september 1987)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
Subject
Law
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)