Publication
Title
De tegenwerpelijkheid van een hernieuwde handelshuur bij de vervreemding van het verhuurde goed (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 11 september 1987)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988-89) , p. 1322-1325
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference