Title
De tegenwerpelijkheid van een hernieuwde handelshuur bij de vervreemding van het verhuurde goed (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 11 september 1987)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1988-89) , p. 1322-1325
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)