Publication
Title
De aansprakelijkheid van de staat wegens schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in een vonnis van ambtshalve faillietverklaring (noot onder vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Brussel van 24 december 1987)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent, 1983, currens
Publication
Gent : 1989
ISSN
0772-8050 [print]
2566-1590 [online]
Volume/pages
(1989) , p. 266-275
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022