Title
De aansprakelijkheid van de staat wegens schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in een vonnis van ambtshalve faillietverklaring (noot onder vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Brussel van 24 december 1987)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Gent ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Volume/pages
(1989) , p. 266-275
ISSN
0772-8050
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)