Publication
Title
De goede trouw bij de keuze tussen de gerechtelijke ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst (art. 1184 B.W.) : (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 1986)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1987
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1987-88) , p. 1471-1473
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022