Title
De goede trouw bij de keuze tussen de gerechtelijke ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst (art. 1184 B.W.) : (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 1986)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1987-88) , p. 1471-1473
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)