Publication
Title
De toekenning van uitstel van betaling (art. 1244, tweede lid, B.W.) mag er niet toe leiden dat schuldenaar van zijn verbintenis wordt bevrijd (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1986)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1987
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1987-88) , p. 1504-1505
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022