Title
De toekenning van uitstel van betaling (art. 1244, tweede lid, B.W.) mag er niet toe leiden dat schuldenaar van zijn verbintenis wordt bevrijd (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 1986)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1987-88) , p. 1504-1505
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)