Publication
Title
Het afstand doen van het reeds verstreken gedeelte van een lopende verjaring (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 23 oktober 1986)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 1988
ISSN
0775-2814
Volume/pages
(1988) , p. 209-214
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022