Publication
Title
Schoordijk, H.C.F. : Nogmaals : ongegronde vermogensvermeerdering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1987
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1987-88), p. 413
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 20.05.2011
Last edited 25.04.2017