Publication
Title
De premie als essentieel bestanddeel van het verzekeringscontract (noot onder vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Turnhout van 10 maart 1983)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1985
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1985-86), p. 1227-1229
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 20.05.2011
Last edited 25.04.2017