Title
De verjaring van de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van achterstallige indexverhogingen (art. 2273, eerst lid, B.W.) (noot onder vonnis van het Vredegerecht te Sint-Niklaas van 8 januari 1986)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1986-87) , p. 1103-1108
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)