Publication
Title
De verjaring van de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van achterstallige indexverhogingen (art. 2273, eerst lid, B.W.) (noot onder vonnis van het Vredegerecht te Sint-Niklaas van 8 januari 1986)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1986
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1986-87) , p. 1103-1108
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 20.05.2011
Last edited 25.05.2022