Publication
Title
Vrijstelling van meerwaarden op aandelen en delen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Samson Vennootschapsbelasting
Publication
1991
Volume/pages
13(1991), p. 2-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 24.05.2011
Last edited 06.03.2018