Publication
Title
Vrijstelling van meerwaarden op aandelen en delen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Samson Vennootschapsbelasting
Publication
1991
Volume/pages
13 (1991) , p. 2-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identifier
Creation 24.05.2011
Last edited 12.10.2020