Publication
Title
De bepalingen betreffende de huur in de zgn. "Sociale herstelwet" van 22 januari 1985
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1984
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1984-85) , p. kol. 2783-kol. 2788
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 24.05.2011
Last edited 25.05.2022