Publication
Title
Wijziging van de wet tot beperking van de pachtprijzen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1983
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1983-84), p. kol. 1510
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 24.05.2011
Last edited 06.03.2018