Title
Ambulante ontwenning bij alcoholafhankelijkheid : literatuurstudie en pilootonderzoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
60(2004) :22 , p. 1619-1627
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In dit artikel onderzoeken we de veiligheid, effectiviteit en haalbaarheid van een ambulant ontwenningsprogramma voor alcoholafhankelijke patiënten. Een literatuurstudie werd opgesteld via Medline, de VAD-bibliotheek (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen) en handmatig zoeken met de sneeuwbalmethode. Een (beperkt) klinisch pilootonderzoek, gesubsidieerd door de Belgische federale overheid, een tevredenheidsmeting bij patiënten en hun familie en een bevraging van hulpverleners in de regio (huisartsen en psychiaters van een PAAZ-dienst) werden uitgevoerd. In de literatuur vonden we evidentie dat een ontwenning ambulant, in een daghospitaal of thuis even veilig en effectief is als een residentiële ontwenning. Deze resultaten werden bevestigd door eigen klinisch pilootonderzoek (n = 10). Patiënten (n = 9) en hun familie (n = 4) toonden een hoge tevredenheid en huisartsen (n = 20) en psychiaters (n = 2) meldden een nood aan een dergelijk ambulant ontwenningsprogramma in de regio. We vonden sterke evidentie dat ambulante ontwenning meer kosteneffectief is dan een residentiële ontwenning (ratio 1:4). Ondanks de algemeen positieve resultaten voor ambulante ontwenning kunnen niet alle patiënten opgenomen worden in een dergelijk programma. Verder onderzoek, met grotere steekproeven, is nodig betreffende de langetermijneffecten, klinische guidelines en indicatiecriteria.
Handle