Publication
Title
Ambulante ontwenning bij alcoholafhankelijkheid : literatuurstudie en pilootonderzoek
Author
Abstract
In dit artikel onderzoeken we de veiligheid, effectiviteit en haalbaarheid van een ambulant ontwenningsprogramma voor alcoholafhankelijke patiënten. Een literatuurstudie werd opgesteld via Medline, de VAD-bibliotheek (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen) en handmatig zoeken met de sneeuwbalmethode. Een (beperkt) klinisch pilootonderzoek, gesubsidieerd door de Belgische federale overheid, een tevredenheidsmeting bij patiënten en hun familie en een bevraging van hulpverleners in de regio (huisartsen en psychiaters van een PAAZ-dienst) werden uitgevoerd. In de literatuur vonden we evidentie dat een ontwenning ambulant, in een daghospitaal of thuis even veilig en effectief is als een residentiële ontwenning. Deze resultaten werden bevestigd door eigen klinisch pilootonderzoek (n = 10). Patiënten (n = 9) en hun familie (n = 4) toonden een hoge tevredenheid en huisartsen (n = 20) en psychiaters (n = 2) meldden een nood aan een dergelijk ambulant ontwenningsprogramma in de regio. We vonden sterke evidentie dat ambulante ontwenning meer kosteneffectief is dan een residentiële ontwenning (ratio 1:4). Ondanks de algemeen positieve resultaten voor ambulante ontwenning kunnen niet alle patiënten opgenomen worden in een dergelijk programma. Verder onderzoek, met grotere steekproeven, is nodig betreffende de langetermijneffecten, klinische guidelines en indicatiecriteria.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2004
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
Volume/pages
60 :22 (2004) , p. 1619-1627
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.05.2011
Last edited 25.05.2022
To cite this reference