Publication
Title
Algemene psychiatrische ziekenhuizen en centra geestelijke gezondheidszorg
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het gebruik van illegale drugs multidimensionaal bekeken / Casselman, Joris [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Kortrijk : UGA, 2007
ISBN
978-90-6768-866-6
Volume/pages
p. 219-232
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.05.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference